۱۸۶,۰۰۰ تومان

مداد کنته قهوه ای – سپیا
ایجاد سایه های متفاوت  و راحتی نقاشی با مغزی فوق العاده ضخیم آن.
متناسب برای کلیه تکنیک ها، طراحی چهره و منظره می باشد.
همچنین می توان این مداد را با مدادهای Pierre Noire (ذغال سنگ) ، White (سفید)  یا Sanguine (قهوه ای مایل به قرمز) ترکیب نمود.
در یک گرید تیره موجود است.
طول بدنه مداد 176/5 میلی متر، قطر بدنه مداد  ۵/٨ میلی متر، قطر مغزی مداد 5 میلی متر.
محصول فرانسه