۱۳۸,۰۰۰ تومان

مداد سفید کنته
مناسب برای طراحی دقیق با رنگ شفاف بوده،  و می توان آن را به تنهایی بر روی کاغذهای رنگی به خصوص سیاه نیز استفاده کرد.
این مداد مکملی ضروری برای تمام مدادهای کنته بوده و عملکرد اصلی آن اشاره به حجم و ایجاد سایه روشن  می باشد.
طول بدنه مداد ۵/١٧۶ میلی متر، قطر بدنه مداد  ۵/٨ میلی متر، قطر مغزی مداد 4 میلی متر.
محصول فرانسه