۱۸۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: خلاقیت در تایپوگرافی‌
نويسنده: عبدالرضا چارئی
انتشارات: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 120