۳۳۱,۲۰۰ تومان

ست نوكهای فلزی كاليگرافی کرتاکالر.
ست نوكهای فلزی كاليگرافی شامل 5 عدد نوک مختلف.
مناسب برای کارهای خطاطی و طراحی.
قابلیت نصب بر روی دسته قلم.
محصول اتریش