۵۳,۰۰۰ تومان

مداد کنته مشکی خشک در 3 درجه بندی نرم، معمولی و سخت موجود می باشد

کد مداد با مغزی نرم 46001

کد مداد با مغزی معمولی 46002

کد مداد با مغزی سخت 46003