۳۰,۴۰۰ تومان

مداد کنته قهوه اي تیره 5 ميل کرتاکالر

کد رنگ این مداد 46332 می باشد