۲۰,۴۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان

مداد رنگی کرتا دارای رنگ های ثابت و مقاوم در برابر نور

دارای رنگ های منحصر به فرد و پرجنب و جوش

ایده آل برای استفاده از تکنیک ها ی مختلف

قابلیت ترکیب رنگ ها با یکدیگر

قطر مداد 8 میلی متر و قطر سرب 3/8 میلی متر می باشد

رنگ های موجود در جدول به صورت دیجیتال بوده و به رنگ واقعی محصول نزدیک می باشد