۲۷,۳۰۰ تومان۳۶,۳۰۰ تومان

مداد آبرنگی کرتاکالر با کیفیت عالی و رنگ های درخشان

قابلیت ترکیب رنگ ها و ایجا سایه

قطر مداد 7/5 میلیمتر و قطر سرب 3/8 میلیمتر

رنگ های موجود در جدول به صورت دیجیتال بوده و به رنگ واقعی محصول نزدیک می باشد