۵۸,۰۰۰ تومان

مداد طراحی کرتاکالر.
با کیفیت بسیار عالی برای طراحی.
ایده آل برای طراحی نازک، جزئیات روشن، رنگ، تصاویر، طرح ها و همچنین برای کار بر روی سطوح بزرگ است.
مناسب برای دانش آموزان، دانشجویان و هنرجویان.
دارای 20 گرید شامل B9 ،B8 ،B7 ،B6 ،B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B ،F ،HB ،H ،2H ،3H ،4H ،5H ،6H ،7H ،8H ،9H می باشد.
محصول اتریش