۲۱۱,۲۰۰ تومان

مغز اتود 5.6 میلی متر برای اتود طراحی
هر بسته حاوی 6 عدد مغز می باشد
دارای مغز آجری خشک