۵۸,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومان

مغز اتود آجری خشک کرتاکالر مدل 26212.
مناسب دانشجویان، طراحان و هنرجویان.
مناسب طراحی و اسکیس.
نوک اتود طراحی یکدست و صاف.
مناسب اتودهای طراحی 5 و 5.6 میلی متر.
نوک اتود آجری خشک، با ضخامت نوک 5.6 میلی متر در بسته 6 عددی و به صورت تکی موجود می باشد.
تولید اتریش