۵۸,۰۰۰ تومان۲۸۹,۰۰۰ تومان

مغز اتود قهوه ای روشن کرتاکالر مدل 26322.
مناسب دانشجویان، طراحان و هنرجویان.
مناسب طراحی و اسکیس.
نوک اتود طراحی یکدست و صاف.
مناسب اتودهای طراحی 5 و 5.6 میلی متر.
مغز اتود قهوه ای روشن خشک 5.6 میل کرتاکالر، هر بسته حاوی 6 عدد می باشد.
محصول  اتریش