۱۴۴,۰۰۰ تومان۱۵۶,۰۰۰ تومان

مغز اتود 2mm در درجه های (B تا 6B ، HB، F، H و 2H ) موجود می باشد
هر بسته حاوی 12 عدد مغز اتود می باشد