۱۱۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی از طبیعت بی جان
نويسنده:جین فرانکس، ویلیام پاول
مترجم: فریبرز فرید افشین، مریم خسروشاهی
انتشارات: آبان
تعداد صفحات: 68