۵۷,۶۰۰ تومان۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان

مدادهای آبرنگی ديزاين به عنوان بهتريـن مدادهای آبـرنگی موجــود در بازار، بطور خاص برای طراحان، تصويرسازان، نگارگران و نقاشان طراحی شده است.
مغـزی قطور ٣/٧ ميلي متـری اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگی مخصوص سـاخته شده.
تنوع رنگ های آن بطور كاملا حرفه ای انتخاب و گردآوری شده است.
اين مدادها هم بصورت خشک و هم بصورت مرطوب قابل استفاده می باشند.
مدادهای آبرنگی دیزاین قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای پاستل و رنگی دیزاین دارند.
مدادهای آبرنگی دیزاین در ست های ١٢ و ٢۴ و ۴٨ رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود.
محصول برونزیل هلند