۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان

مغـزي قطور ٣/٧ ميلي متـري اين مدادها از بهتـــرين نوع پيگمنــت و مـواد آبرنگي مخصوص سـاخته شده
تنوع رنگ هاي آن بطور كاملا حرفه اي انتخاب و گردآوري شده است
اين مدادها هم بصورت خشك و هم بصورت مرطوب قابل استفاده مي باشند
مدادهای آبرنگی دیزاین قدرت ترکیب و تلفـیق فوق العاده ای با مدادهای پاستل و رنگی دیزاین دارند
مدادهای آبرنگی دیزاین در ست های ١٢ و ٢۴ و ۴٨ رنگ به همراه قلم موی مخصوص ارائه می شود