۴۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: تاریخ مختصر طراحی صنعتی
نويسنده: توماس هاف
مترجم: ندا لنکرانی
انتشارات: مارلیک
تعداد صفحات:232