۱۱,۴۰۰ تومان

ابزار مجسمه سازی مخصوص خمیر سبک کنکو.
ابزار شماره 1: این ابزار دارای دو سر تخت و قوس دار می باشدکه از سر تخت آن جهت برش خمیر و همچنین جدا سازی قسمت های برش خورده استفلده می شود و از سر قوس دار آن جهت ایجاد خطوط روی خمیر می توان بهره مند شد.
ابزار شماره 2 : از این ابزار جهت ایجاد سوراخ های عمیق و باریک در خمیر استفاده می شود.
ابزار شماره 3 : این ابزار دارای دوسر کروی شکل در اندازه های متفاوت می باشد که از آن جهت گودی در خمیر مانند کاسه چشم یا سوراخ گوش استفاده می شود.
ابزار شماره 4: این ابزار دارای دوسر هلالی شکل بزرگ و کوچک است که از آن ها می توان جهت ایجاد خطوط منحنی و هلالی شکل روی خمیر مانند ایجاد لبخند بهره برد.
محصول ایران