۱۳۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی با سمت راست مغز
نويسنده: بتی ادواردز
مترجم: عربعلی شروه
انتشارات: مارلیک
تعداد صفحات: 222