۱۴۸,۰۰۰ تومان

خمیر پفکی پ ب اٌ جهت ترکیب با رنگ پارچه برای ایجاد فرم سه بعدی و برجسته سازی رنگ روی پارچه.