۶۶,۰۰۰ تومان۸۰,۴۰۰ تومان

شابلون تخصصی حروف و اعداد فارسی فابل
شابلون تخصصی حروف و اعداد فارسی.
موجود در سایز 8.0 ، 0.80 میلی متر.
موجود در سایز 5.0 ،0.50 میلی متر.