۷۸,۰۰۰ تومان۲۳۴,۰۰۰ تومان

مداد رنگی فابرکاستل دارای کیفیت بسیار مناسب برای نقاشی.
مناسب برای دانش آموزان.