۲۷۰,۰۰۰ تومان

قطر مداد 3/3 میلی متر

دارای مغزی sv بسیار مقاوم در برابر شکستن

شامل رنگ های طلایی و نقره ای و یک عدد تراش

محل درج اسم بر روی مداد