۳۲,۴۰۰ تومان

مداد طراحی فابر کاستل مدل گلدفابر.
با کیفیت بسیار عالی برای طراحی.
مناسب برای دانش آموزان، دانشجویان و هنرجویان.
دارای 14 گرید شامل B8 ،B7 ،B6 ،B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B و HB ،H4 ،H3 ،H2 ،H، F می باشد.
محصول آلمان