۵۲,۲۰۰ تومان

مداد پاستل با مغزی فشرده و خشک و ضریب سختی متوسط با ماندگاری بالا

مناسب برای کارهای ظریف هنری 

توصیه می شود برای تراشیدن این مداد از چاقوی قلم تراش فابرکاستل استفاده شود