۳۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: مدل سازی چهره با استفاده از گل
نويسنده:  برونو لوچسی
مترجم: اعظم خرمی
انتشارات: خانه هنرمندان