۳۲۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی فیگوراتور و لباس مردانه.
نویسنده: الیزابتا درودی، تیزیانا پاچی.
مترجم: شهلا قاسمیان.