۱۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: طراحی از حرکات بدن انسان
نويسنده:آندره لومیس
مترجم: فرامرز غنی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 96