۳۹۶,۰۰۰ تومان

این ست دارای جعبه فلزی بوده و حاوی 12 عدد مداد گرافیت به شماره های زیر می باشد

9B، 8B، 7B، 6B، 5B، 4B، 3B، 2B، B ،HB ،F ،2H