۷۷,۳۰۰ تومان

قلموی فوتو ترانسفر جهت انتقال عکس به روی زمینه.
مناسب برای استفاده از Potch Transfer Photo و روکش های بالایی و همچنین برای فشار دادن عکس ها بر روی سطوح منحنی.
قلمو سایز 16 ساخته شده از موهای مصنوعی.
در سایز 16 موجود است.