۲۸۹,۰۰۰ تومان

مغز اتود گرافیت کرتاکالر (B6) مدل 26186..
مناسب دانشجویان، طراحان و هنرجویان.
مناسب طراحی و اسکیس.
نوک اتود طراحی یکدست و صاف.
مناسب اتودهای طراحی 5 و 5.6 میلی متر.
مغز اتود 5.6 میل کرتاکالر، هر بسته حاوی 6 عدد مغز گرافیت می باشد.
تولید اتریش