۲۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: تاریخ هنر ایران و جهان
نويسنده: فرهاد گشایش
انتشارات: مارلیک