۸۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: مبانی تصویرسازی
نويسنده: لارنس زیگن
مترجم: شهره رحمانیان
انتشارات: پشوتن