۶۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نمایشگاه تصویری هزار و یک شب
نويسنده: امیر شعبانی‌پور، هدی حدادی، نیره تقوی
مترجم: سارا کاظمی‌منش
ویراستاران: سیده‌طرفه ابطحی‌نژادمقدم، کانی بابروف
انتشارات:پویانما
تعداد صفحات: 220