۱۲,۰۰۰ تومان

مداد طراحی کاسمیر.
با کیفیت بسیار عالی برای طراحی.
مداد طراحی مناسب برای کارهای طراحی، نقشه های فنی، طرح ها و تصاویر است
مناسب برای دانش آموزان، دانشجویان و هنرجویان.
دارای 11 گرید شامل B ،B2 ،B4 ،B6 ،B8 ،B12 ،H ،HB ،2H ،4H ،6H می باشد.