۳۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: کاربرد رنگ و تکنیکهای نقاشی
نويسنده: بادووی. جکستیمر
مترجم: عربعلی شروه
انتشارات: مارلیک
تعداد صفحات: 160