۶۶,۰۰۰ تومان۱۳۸,۰۰۰ تومان

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های پاستل روغنی با انواع دیگر این است که خرد نمی‌شود و ذرات آن در هوا پخش نمی‌شوند.
رنگ‌هایی به روشنی و براقی پاستل نرم ایجاد می‌کند.
همچنین از انواع دیگر پایدارتر است و نیازی به تثبیت‌ کننده ندارد.