۱۲۹,۰۰۰ تومان

مغر اتود گرافیت کوه آی نور

مغز اتود 5.6 میلی متر می باشد

مناسب برای طراحی و اسکیس

6 عدد داخل هر بسته