۴۴,۶۰۰ تومان

مغر اتود طلایی کوه آی نور

مغز اتود 5.6 میلی مترمی باشد

مناسب برای طراحی و اسکیس

6 عدد داخل هر بسته