۱۱۴,۰۰۰ تومان

مدیوم ریتاردر پایه آب کرویل.
مدیوم ریتاردر اکریلیک تمام رنگ های پایه آب.
تاخیر در زمان خشک شدن رنگ.