۱۱۰,۵۰۰ تومان

چسب شفـاف پـارچه کرویل بر پایه آب.
برای چسباندن طرح روی پارچه.
می توان از دستمال سفره های کاغذی طرحدار برای تزیین پارچه استفاده کرد.