۲۷۰,۰۰۰ تومان۳۱۸,۰۰۰ تومان

این محصول فرمت جدیدی را برای انتقال تصویر بر روی سطوح مختلف ایجاد می کند، مانند: بوم ، چوب، سرامیـک، فلز، شیشه و چیـنی همچنین پارچه (شستشو با دست) و شمـع.
می توانید پرینت ها و کپی های لیزری و روزنامه ها و عکس مجلات را بوسیله این محصول به راحتی بر روی سطوح ذکر شده انتقال دهید و در نهایت با وارنیش بپوشانید.
بر پایه آب می باشد و بعد از خشک شدن شفاف و درخشان و ضد آب می شود.