۱۴,۵۰۰ تومان

مدیوم بافت یا تکسچر شیشه و کاشی ال بی.
این مدیوم زمانی که با رنگ های glass and tile ترکیب می شود یک ساختار و بافت ایجاد می کند.