۱۴,۵۰۰ تومان

این مدیوم زمانی که با رنگ های glass and tile ترکیب می شود یک ساختار و بافت ایجاد می کند