۳۰,۰۰۰ تومان

مدیوم مهره شیشه ای، شیشه و کاشی ال بی بافت شبیه به مهره به اثر شما می دهد.
1/2 از مدیوم را با 1/2 از رنگ مخلوط کنید.