۵۴,۰۰۰ تومان

هدف استفاده از مدیوم، تأثیر روی یک یا چند ویژگی از رنگ و ایجاد تغییراتی مانند ثبات، براقیت، روانی، زمان خشک شدن، شفافیت و دوام لایه رنگ می باشد.
این مدیوم یک محصول عالی برای رنگ های روغن است که روند خشک شدن را تسریع می بخشد.
این مدیوم به اثر شما درخشندگی و عمق می دهد.