۱۶۵,۰۰۰ تومان

وارنیش نهایی با ظاهری نیمه مات و کریستالی.
گرچه ممکن است کمی تیره به نظر برسد اما ظاهر نهایی نقاشی را تغییر نمی دهد.
نیمه مات بودن آن را مدیون وجود مقدار کمی سیلیس کلوئیدی است.
مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش.
زرد نمی کند.