۱۴,۵۰۰ تومان

مدیوم شفاف ال بی افزودنی برای رنگ شیشه و کاشی.
هنگامی که این مدیوم با رنگ ترکیب می شود باعث افزایش شفافیت رنگ می شود.