۶۰,۰۰۰ تومان

مدیوم رنگ شیشه ال بی هنگامی که با رنگ ترکیب شود باعث افزایش دوام و مقاومت رنگ می شود.
این مدیوم جهت افزایش شفافیت، براق و سیال نمودن رنگ می باشد.