۱۰۲,۰۰۰ تومان

این مکمل حالت لعابی به رنگ اکریلیک می دهد که این موجب افزایش براقیت و افزایش کشش و دوام لایه رنگ می شود.
مدیوم نقاشی گلیزینگ به صورت مایع براق و شفاف است.
بالا بردن کیفیت و بهبود در شیوه قلم زنی.
سرعت خشک شدن بالا و ایجاد لایه گذاری های سریع و بیشتر در اثر.
با هر مقدار رنگ اکریلیک قابلیت مخلوط شدن را دارد.