۸۴,۰۰۰ تومان

مدیوم مات اکریلیک لیکوئیتکس باعث افزایش روانی و کاهش درخشندگی می شود.
افزایش روانی و کاهش درخشندگی.
مدیوم نقاشی مایع و شفاف، با ظاهر مات.
هنگامی که به رنگ های اکریلیک افزوده می شود ظاهری مات، و بدون بازتاب را ایجاد می کند.
به منظور شفافیت و افزایش مقدار رنگ، افزایش ظاهر مات ، افزایش یکپارچگی لایه رنگ، سهولت در روانی و افزودن انعطاف پذیری و چسبندگی لایه رنگ، به هر رنگ اکریلیکی افزوده می شود.
مخلوط آن با مدیوم و وارنیش براق لیکوئیتکس ظاهر نیمه براق یا ساتن را ای