۱۰۲,۰۰۰ تومان

به صورت مایع مات است

بوی کمی دارد

بعد از خشک شدن به سطحی مقاوم و انعطاف پذیر و غیر چسبنده که در برابر گرد وخاک مقاوم است تبدیل می شود

از رنگ اکریلیک در برابرعناصر خشن محافظت می کند

کاربرد :

به عنوان لایه نهایی به روی رنگ اکریلیک کاملا خشک شده به کار می رود و سطح مات به اثر می دهد

سطح وارنیش شده و محیط پیرامون آن باید کاملا تمیز، خشک و عاری از گرد و غبار باشد

نقاشی های اکریلیک قبل از وارنیش شدن باید کاملا خشک شوند و به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از وارنیش شدن به روی آنها رنگی به کار نرود

نکته: رنگ های اکریلیک و مدیوم ها، شکنندگی رنگ را در آب و هوای سرد افزایش می دهند. بنابراین آنرا در درمای زیر ۶۰ درجه آنرا اعمال نکنید