۱۰۲,۰۰۰ تومان

وارنیش نهایی مات اکریلیک جهت محافظت از نقاشی.
به صورت مایع مات است.
بوی کمی دارد.
بعد از خشک شدن به سطحی مقاوم و انعطاف پذیر و غیر چسبنده که در برابر گرد وخاک مقاوم است تبدیل می شود.
از رنگ اکریلیک در برابر عناصر خشن محافظت می کند.