۵۹,۴۰۰ تومان

وارنیش ساتین اکریلیک لیکوئیتکس.
به صورت مایع مات.
بعد از خشک شدن شفاف است.
در حالت مرطوب نیمه شفاف است و بعد از خشک شدن به صورت روشن و بی رنگ می شود.
بوی کمی دارد.
به علت داشتن رطوبت، گرما و نور ماوراء بنفش در برابر تغییر رنگ (زردی، تیرگی) مقاوم است.
می توان آنرا به روی رنگ اسپری، رنگ های heavy body و soft body استفاده کرد.
بعد از خشک شدن به سطحی مقاوم و انعطاف پذیر و غیر چسبنده که در برابر گرد وخاک مقاوم است تبدیل می شود.